LMI (Live Mains Insertion)

Een kleinere diameter HDPE gasbuis wordt in een onder druk staande gasleiding ingevoerd.